Trang chủ | Liên hệ  
 

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K51

Từ 07h30 ngày 01/11/16 đến 16h30 ngày 03/11/16

2

K50

Từ 07h30 ngày 03/11/16 đến 16h30 ngày 05/11/16

3

K49& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 07/11/16 đến 16h30 ngày 09/11/16

Chương trình 2 K17, K18, K19, K20

Từ 07h30 ngày 10/11/16 đến 16h30 ngày 12/11/16


Hướng dẫn đăng ký học kỳ II năm học 2016 - 2017

 
                                                         THÔNG BÁO

                               Về lịch đăng ký học lại các học phần GDTC
                            cho SV K49 trở về trước và Cao đẳng chính quy


                                         Quyết định 796 cấp chứng chỉ GDTC K49 
                                     Danh sách sinh viên K49 được cấp chứng chỉ GDTC


THÔNG BÁO

Về việc đóng 04 lớp thể dục học lại


Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Từ 01/11/16 đến 31/3/2017, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa đông”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 19/10/2016 ĐẾN 04/11/2016
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K52 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - ĐỊA CHỈ: PHÒNG SỐ 1-NHÀ U1-TRƯỜNG ĐHTM (KÈM THEO CHỨNG MINH NHÂN DÂN PHO TO)
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

THÔNG BÁO 

LỊCH THI HK1 (16-17) ĐHCQ VÀ CT2; LỊCH THI QUỐC PHÒNG AN NINH TẠI HÀ NAM K52; ĐƠN ĐĂNG KÝ THI HP

Chi tiết lịch thi HK1 (16-17) ĐHCQ K49,50,51,52 & CTrinh 2 K17,18,19
Chi tiết lịch thi QPAN tại Hà nam K52
Đơn xin đăng ký thi học phần (SV trùng lịch, hoãn thi, không nộp học phí đúng hạn)

                                                         THÔNG BÁO

                               Về lịch đăng ký học lại các học phần GDTC
                            cho SV K49 trở về trước và Cao đẳng chính quy


                                         Chi tiết thông báo lịch đăng ký học lại GDTC
                                                     Chi tiết thời khóa biểu

1. Thời gian đăng ký: Từ 07h30 ngày 12/10/16 đến 16h30 ngày 18/10/16
2. Thời gian học: Từ ngày 24/10/16 đến 26/11/16; Thời gian học: Từ 18h30 đến 21h10

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Thông báo kết quả mở lớp CT thứ 2 K20
Chi tiết danh sách sinh viên đủ điều kiện học CT thứ 2

QUY ĐỊNH

Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học chính quy khoá 49
Năm học 2016 – 2017


Chi tiết Quy định 

THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016 - 2017

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016 - 2017

Chi tiết thông báo 

THÔNG BÁO

Kết quả giáo dục thể chất K49

Chi tiết thông báo và mẫu giấy sửa chữa sai sót
Chi tiết kết quả giáo dục thể chất K49

THÔNG BÁO

BẢNG ĐIỂM QPAN K51 VÀ KHÓA CŨ HỌC TẠI HÀ NAM VÀ ĐH THƯƠNG MẠI

Chi tiết bảng điểm

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Mã sinh viên, Nơi sinh, LHC, nếu có sai sót báo cho phòng QLĐT P110 nhà I trước ngày 22/09/2016
THÔNG BÁO

ĐÓNG LỚP HỌC PHẦN K52

Chi tiết các lớp đóng K52

THÔNG BÁO

THỜI KHOÁ BIỂU ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K52

Thông báo kiểm tra thời khóa biểu và lớp học phần
Chi tiết thời khóa biểu K52

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2

Chi tiết thông báo

                                                           THÔNG BÁO

Căn cứ vào nhu cầu học lại học phần "Toán rời rạc" của K48S và K49S, Nhà trường quyết định mở lớp học phần "1685FMAT1011" có thời khóa biểu học vào Thứ 3 tiết 11,12 tại V702 và Thứ 6 tiết 11,12 tại V702 thời gian từ 05/09/16 đến 21/11/16. Đề nghị những sinh viên có nhu cầu học lớp trên viết đơn xin học gửi Phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất ngày 01/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi dự kiến
học kỳ I năm học 2016 - 2017

Ghi chú: Đây là LỊCH THI DỰ KIẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K49, 50, 51 . Nếu sinh viên kiểm tra bị trùng lịch thi hoặc phát hiện sai sót, phản ánh với Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 108 nhà I để kịp thời giải quyết.

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 29/08/2016 đến 16h30 ngày 09/09/2016.


 
THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K50, K51 lớp chất lượng cao học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Danh sách đi thực tập dự kiến của sinh viên chương trình 2

Danh sách dự kiến

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 15/08/2016 đến 16h30 ngày 26/08/2016.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO

Sinh viên Khóa 49, 50, 51 học chính trị đầu năm từ ngày: 08/08-13/08/2016.

Chi tiết lịch học

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian và địa điểm nhận/ bàn giao sinh viên học QPAN K51

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 1 học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chương trình 2 học kỳ I năm học 2016 - 2017

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

LỊCH BẾ GIẢNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 48 VÀ K17 CT2

Chi tiết lịch bế giảng

THÔNG BÁO

(V/v: Bố trí ngày thi bù cho ngày 25/05/2016)

Chi tiết lịch thi

THÔNG BÁO
(V/v chuyển lớp học phần học kì 1(16-17)

Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO
(V/v hoãn thi ngày 25/05/2016)

Ngày 25/05/2016 toàn trường hoãn thi

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu K51 học Quốc phòng - An ninh tại Đại học Thương Mại

Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K48 dự kiến tốt nghiệp

Ghi chú: SINH VIÊN CÓ PHẢN HỒI VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO U1 TRƯỚC 16H NGÀY 18/05/2016

Danh sách dự kiến

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K48 làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp

Danh sách chi tiết

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu dự kiến học kì 1 2016 - 2017

Thời khóa biểu dự kiến kỳ I 2016-2017

THÔNG BÁO

Tuần từ 9/5-13/5/2016:
-Thứ 5 (12/5/2016) sinh viên hệ đại học chính quy sẽ đi học theo thời khóa biểu thứ 2 (02/5/2016).
- Thứ 2, 3, 4 và thứ 6 sinh viên vẫn đi học theo thời khóa biểu bình thường


THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ 30/4&1/5/2016)

Ngày 30/4 và 1/5/2016 (thứ 7 và chủ nhật): sinh viên nghỉ bù vào thứ 2 và thứ 3(02,03/05/2016)

THÔNG BÁO

Hướng dẫn đăng ký học kỳ I năm học 2016 - 2017

chi tiết hướng dẫn

THÔNG BÁO

Sinh viên K51 học nhanh các học phần với khóa trước chú ý xem kỹ lịch thi nếu học phần học nhanh bị trùng với lịch học Quốc Phòng phải làm đơn xin chuyển lớp học phần thi theo mẫu (giống trường hợp trùng lịch thi) nộp tại phòng 12 nhà U1

Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần 2016

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                   ĐỢT CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 19/04/2016 ĐẾN 29/04/2016

ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K50, K51 (GỒM CẢ CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO)
CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ
THỦ TỤC KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG


THÔNG BÁO
(V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương)

Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch vào thứ bảy ngày 16/04/2016): sinh viên nghỉ bù vào thứ 2 (18/04/2016)

THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K51

Từ 07h30 ngày 04/05/16 đến 16h30 ngày 06/05/16

2

K50

Từ 07h30 ngày 06/05/16 đến 16h30 ngày 09/05/16

3

K49& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 09/05/16 đến 16h30 ngày 11/05/16

Chương trình 2 K17, K18, K19

Từ 07h30 ngày 12/05/16 đến 16h30 ngày 14/05/16 
THÔNG BÁO
Sinh viên có nhu cầu làm đơn hoãn xét tốt nghiệp nộp tại phòng Đào tạo số 12 nhà U1 trước ngày 29/04/2016
Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

Sinh viên K48 xem danh sách dự kiến tốt nghiệp (chưa có khóa luận),có thắc mắc phản ánh tại phòng Quản lý đào tạo nhà U1 trước 14/04/2016.
Danh sách dự kiến K48

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
       NHỮNG SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 28/03/2016 ĐẾN 08/04/2016

ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K50, K51 (GỒM CẢ CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO)
CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ
THỦ TỤC KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN
ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG


THÔNG BÁO

LỊCH THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUI K48, 49, 50, 51

VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2 K17,18,19 Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Ghi chú: Sinh viên hoãn thi kỳ trước, không nộp học phí đúng hạn hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 18/04/2016 đến 16h30 ngày 09/05/2016.
Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

Chi tiết lịch thi học kỳ II năm học 2015 - 2016
Mẫu đơn xin đăng ký thi học phần 2016

THÔNG BÁO

THỜI GIAN THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 01/03/2016 ĐẾN 18/03/2016
Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN "TIẾNG ANH 4" MỞ THÊM LỚP BỔ SUNG

Xem thời khóa biểu chi tiết

                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký rút bớt tuần 3,4:
Từ 8h00 ngày 25/01/2016 đến 16h30 ngày 19/02/2016.

 
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỞ LỚP "TIẾNG ANH 4"
Căn cứ vào nhu cầu học lại học phần "Tiếng Anh 4", Nhà trường dự kiến mở thêm một lớp học phần "Tiếng Anh 4" học vào thứ 4 tiết 3,4,5 thời gian từ tuần 22/02 đến 29/04/2016. Những sinh viên có nhu cầu học lại học phần trên nộp đơn tại Phòng Quản lý Đào tạo nhà U1 từ ngày 25/01 đến hết 29/01/2016. Nếu đủ số lượng đăng ký nhà trường sẽ mở lớp, đề nghị sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân xem thời khóa biểu chính thức vào thứ 2 ngày 22/2/2015


THÔNG BÁO
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi, hình thức thi của
các học phần HK 2(15-16)
Đây là lịch thi dự kiến để sinh viên biết được ngày thi; hình thức thi của các học phần để có kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp; Lịch thi chính thức sinh viên sẽ xem tại tài khoản lịch thi cá nhân vào ngày 29/02/2016


Lịch thi dự kiến

THÔNG BÁO
(V/v nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016)


Sinh viên được nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân 2016 từ thứ 2 ngày 01/02/2016 (23 tháng Chạp năm Ất Mùi) đến hết thứ 6 ngày 12/02/2016 (05 tháng Giêng năm Bính Thân)THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt


Chi tiết thông báo

                                                           THÔNG BÁO

Sinh viên đại học chính quy K48 và khóa cũ nợ không quá 3 tín chỉ tính theo chương trình đào tạo của chuyên ngành có nhu cầu đi thực tập và làm tốt nghiệp bổ sung cùng với K48 đợt 1 làm đơn xin đi thực tập và làm tốt nghiệp có xác nhận của khoa quản lý và nộp cho phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất vào ngày 15/1/2016

 
                                                           THÔNG BÁO

Lịch đăng ký bổ sung tuần 1,2:
Từ 8h00 ngày 11/01/2016 đến 16h30 ngày 22/01/2016.

Ghi chú:
- Sinh viên đã đạt từ điểm C trở lên không được đăng ký học cải thiện điểm học phần đó.

 
THÔNG BÁO
Danh sách đi thực tập K48 và khóa cũ lần 1


Danh sách đi thực tập K48 và khóa cũ lần 1

QUYẾT ĐỊNH SỐ 880/QĐ-ĐHTM-QLĐT
Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 48, CĐ 16 và khóa trước


Danh sách cấp chứng chỉ GDTC

THÔNG BÁO
1. DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT CẤP CC GDTC K42, K43,K44, K45, K46. K47, K48; CĐ 14, CĐ 15, CĐ 16
2. DỰ KIẾN HỌP XÉT CẤP CHỨNG CHỈ VÀO NGÀY (31/12/2015)
3. SINH VIÊN XEM XÉT KẾT QUẢ GDTC NẾU CÓ SAI SÓT VỀ (HỌ VÀ TÊN; NGÀY THÁNG NĂM SINH; ĐIỂM ) PHẢN ÁNH VỀ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHÒNG 108 NHÀ I TRƯỚC 16h00 ngày 04/01/2016


Danh sách dự kiến

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu đại học chính quy K48, 49, 50, 51 học kỳ 2 năm học 2015 - 2016


Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu chính thức các lớp chương trình thứ 2 học kỳ II năm học 2015 - 2016


Chi tiết thời khóa biểu

THÔNG BÁO
Đề nghị sinh viên K47 & khóa cũ đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp và có nhu cầu xét tốt nghiệp cùng khóa 47 đợt 2 vào tháng 12/2015 khẩn trương nộp đơn xin xét tốt nghiệp (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho phòng Quản lý đào tạo (phòng số 12 nhà U1) chậm nhất vào 11h00 ngày 15/12/2015


THÔNG BÁO 

DANH SÁCH ĐI THỰC TẬP CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2 K17 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên đại học chính quy khoá 48


Quyết định và danh sách kết quả thể dục K48

THÔNG BÁO
Về việc giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2015 - 2016


Chi tiết thông báo
Đơn xin học quốc phòng - an ninh tại trường dành cho nhóm sức khỏe yếu

                                                           THÔNG BÁO

                                      DANH SÁCH ĐI THỰC TẬP K48 CHÍNH THỨC
                                      DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP K48


THÔNG BÁO
Thứ 4 (ngày 18/11/2015) các lớp học phần đại học chính quy được nghỉ học và học bù vào thứ 7 (ngày 21/11/2015). Đề nghị sinh viên đại học chính quy tuân thủ theo quy định của trường


THÔNG BÁO
     Lịch đăng ký học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 

TT

KHÓA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

1

K51

Từ 06h30 ngày 16/11/15 đến 16h30 ngày 18/11/15

2

K50

Từ 06h30 ngày 18/11/15 đến 16h30 ngày 20/11/15

3

K49

Từ 06h30 ngày 20/11/15 đến 16h30 ngày 23/11/15

4

K48& khóa cũ

Từ 07h30 ngày 23/11/15 đến 16h30 ngày 25/11/15

Chương trình 2 K17, K18, K19

Từ 07h30 ngày 26/11/15 đến 16h30 ngày 28/11/15


Lịch đăng ký học tập HKII năm học 2015 - 2016
Hướng dẫn đăng ký học tập HKII năm học 2015 - 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo năm học 2015-2016


Chi tiết quyết định

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2


Thông báo kết quả mở lớp chương trình thứ 2 K19

Danh sách K19

THÔNG BÁO
Từ ngày 03/11/2015, sinh viên có thể xem lịch thi học kì 1 (15-16) trên tài khoản sinh viên
 


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp học phần giáo dục thể chất
cho sinh viên các khoá thuộc nhóm sức khoẻ đặc biệt


Chi tiết thông báo
DANH SÁCH SINH VIÊN K51 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC GIẢM YÊU CẦU CÁC HỌC PHẦN GDTC VÀ GDQP - AN NINH

THÔNG BÁO
DANH SÁCH SINH VIÊN K50 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDQP


DANH SÁCH SINH VIÊN K50 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ GDQP
THÔNG BÁO
Sinh viên K48 xem kết quả học tập giáo dục thể chất tại địa chỉ website: dangky.vcu.edu.vn hoặc www.vcu.edu.vn. Nếu có sai sót phản ánh cho Phòng Quản lý đào tạo (Phòng số 108 nhà I) theo mẫu trên trang dangky.vcu.edu.vn. Thời gian phản ánh đến 16h00 ngày 26 tháng 10 năm 2015

Mẫu sửa chữa sai sót GDTC&GDQP K48
Kiểm tra điểm và thông tin GDTC K48

THÔNG BÁO
Lịch thi HK 1(15-16) ĐHCQ K48,49,50,51 và Chương trình 2 K17,18


Lịch thi HK 1(15-16) ĐHCQ K48,49,50,51 và Chương trình 2 K17,18

Sinh viên hoãn thi kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu này nộp tại phòng QLĐT (Phòng 12-U1) thời gian nộp đơn từ ngày 02/11/2015 đến 16h30 ngày 23/11/2015. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

QUY ĐỊNH
Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với đại học chính quy khoá 48
Năm học 2015 – 2016


Quy định thực tập và làm tốt nghiệp K48
NỘI DUNG CÔNG VIỆC, THỜI GIAN VÀ BỘ PHẬN TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ LÀM TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN K48

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp bổ sung đợt 1 tháng 09/2015 của sinh viên K47, CDD16 và khóa cũ


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp bổ sung đợt 1 tháng 09/2015 của sinh viên K47, CDD16 và khóa cũ
Ghi chú: sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin. Nếu có sai sót phải phản ánh về phòng Quản lý đào tạo nhà U1 trước 16h ngày 02/10/2015


THÔNG BÁO
QĐ 555A ngày 09/09/2015 về việc cấp CC GDTC cho sv ĐHCQ K47, CĐ và khóa trước


QĐ 555A cap CCGDTC ký 09_09_2015 cho K47 và CĐ16 và khóa trước
Danh sách sinh viên theo QĐ 555A

                                                   THÔNG BÁO 
                    NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ
                                    KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 NHƯ SAU


THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 22/9/2015 ĐẾN 09/10/2015
ĐỀ NGHỊ CÁC KHOA THÔNG BÁO SINH VIÊN:
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K51 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN NGÂN HÀNG BIDV CẦU GIẤY ĐỂ LÀM THẺ (KÈM THEO PHO TO CHỨNG MINH NHÂN DÂN) ĐỊA CHỈ: SỐ 247- CẦU GIẤY
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY HỌC KỲ I 2015 - 2016


THÔNG BÁO
(Về lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4; 1/5)
 
          Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch vào thứ 3 ngày 28/4/2015), ngày 30/4 và 1/5 (thứ 5 và thứ 6): toàn trường nghỉ học từ thứ 2 (27/4/2015) đến hết chủ nhật (03/5/2015)
        Thứ 7 (18/4/2015) sinh viên đi học bù cho ngày 29/4/2015 (theo kế hoạch là ngày sinh hoạt lớp hành chính). Thứ 7 (09/5/2015) sinh viên đi học bù theo thời khóa biểu của thứ 2 (27/4/2015)

 
THÔNG BÁO

Từ 01/04/15 đến 31/10/2015, giờ lên lớp giảng dạy theo lịch thời gian “giờ mùa hè”, đề nghị sinh viên lên lớp theo đúng giờ qui định.
                Tiết    Giờ mùa hè(01/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                      7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                      7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                      8h55 - 9h45
     4           9h40 - 10h30                     9h55 - 10h45
       5           10h35 - 11h25                   10h50 - 11h40

          Tiết          Giờ mùa hè(1/4-31/10)          Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6                    13h00 - 13h50                      13h00 - 13h50
7                    13h55 - 14h45                      13h55 - 14h45
8                    14h55 - 15h45                      14h55 - 15h45
       9                   15h55 - 16h45                      15h55 - 16h45        
  10                  16h50 - 17h40                      16h50 - 17h50    


 
                                                           THÔNG BÁO

1-LỊCH THU HỌC PHÍ KỲ 2 NH 2014-2015 TỪ NGÀY 09 ĐẾN 31/3/2015 (RIÊNG THU HỌC PHÍ 02 LỚP CHẤT LƯỢNG CAO THU TẠI PHÒNG KHTC) KHOA H VÀ D NHẮC SINH VIÊN ĐẾN PHÒNG SỐ 1 NHÀ U1 ĐỂ NỘP HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO CHẤT LƯỢNG CAO.

2-THU HỌC PHÍ NỢ CŨ (KỲ 1 NH 14-15) TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (SINH VIÊN NỘP TIỀN PHẢI RÕ LÝ DO NỘP MUỘN HỌC PHÍ TỪ CÁC KHOA)
                                                                                                           PHÒNG KHTC

 
                                                           THÔNG BÁO

Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sinh viên được nghỉ học từ thứ 4 ngày 11/02/2015
(23 tháng chạp năm Giáp Ngọ) đến hết thứ 6 ngày 27/02/2015 (09 tháng Giêng năm Ất Mùi).
Thứ bảy và chủ nhật (07, 08/02/2015), đề nghị tất cả các sinh viên đi học bù lần lượt theo thời khóa biểu của hai ngày thứ 5 và thứ sáu (26, 27/02/2015).
Chú ý: Sinh viên khóa 47N sẽ bắt đầu học các học phần chuyên môn vào ngày 07, 08/02/2015 theo thời khóa biểu của 2 ngày 26,27/02/2015

 
THÔNG BÁO

Chương trình so sánh

Chương trình so sánh

 
THÔNG BÁO

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

Kế hoạch toàn khóa 48,49,50

 
THÔNG BÁO
Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ 

Danh sách tốt nghiệp chính thức K46, CĐ15 và khóa cũ

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SO SÁNH DÙNG CHO
ĐẠI HỌC CHÍNH QUI CHƯƠNG TRÌNH THỨ 2. 


Chương trình học so sánh

 
THÔNG BÁO
Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15.

Chương trình toàn khóa K46 và CĐ15

 
THÔNG BÁO
Chương trình K45 và CĐ14
Chương trình K45 và CĐ14

 
www.vcu.edu.vn  

Trang chủ | Liên hệ